DİSPERGATÖRLER

Nano-Pers NFY: “Aromatik karboksilik asit bileşiği, poliakrilat ve etoksilatlar karışımı, anyonik. PES mamullerin dispers boyalarla boyanmasında, liflerden kaynaklanan afinite farklılıklarını (çizgili boyamaları) dengeleyen düşük köpüklü egalize maddesi.”

Nano-Pers NFS: “Yüzeyaktif maddeler karışımı, anyonik
Boyama esnasında kullanılan koruyucu kolloid, disperge ve stabilite özelliğine sahip yardımcı madde.”

Nano-Pers 3000: “Poliakrilat ve alkil fosfonat karışımı, anyonik. Banyodaki suya sertlik veren iyonları ve metal iyonlarını askıda tutan organik bazlı disperge edici madde .”

Nano-Pers DNM: Yüzeyaktif maddeler karışımı, anyonik.Boyama esnasında kullanılan koruyucu kolloid, disperge ve stabilite özelliğine sahip yardımcı madde.