EGALİZATÖRLER

Nano-Gal CAR: “Karboksilik asit esteri ve emülgatörler karışımı, noniyonik PES ve PES karışımlarının dispers boyarmaddelerle boyanması için boyamayı hızlandırıcı madde.”

Nano-Gal PNM: “Aromatik sülfonatlar ve modifiye akrilik asit türevleri karışımı, anyonik Reaktif boyarmaddelerle çektirme (kesikli) yöntemlere göre boyamada kullanılan özel egalize maddesi.”

NanoGal RBE: “Organik asitler kombinasyonu, anyonik
Reaktif boyamalarda banyo pH’nın alkali ilavesine kadar kontrol altında kalmasını sağlar ve alkali ilavesinden sonraki safhalarda pH oynamalarını minimize eder. Dolayısıyla pH oynamalarından kaynaklanabilecek boyama düzgünsüzlüklerini asgariye indirir ve boyamada tekrarlanabilirlik sağlar. ”