ENZİMLER

Nano-Zym TYEconc: “Selülaz, yüksüz.Selülozik elyaftan oluşan mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimum tutan biyokatalizör. Boyama banyosunda uygulanabilir. İndigo boyalı denim mamullerde enzimatik yıkama işlemlerinde kullanılır”

NanoZym TDS: “Selülaz, yüksüz.Selülozik elyaftan oluşan mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimum tutan biyokatalizör. Boyama banyosunda uygulanabilir. İndigo boyalı denim mamullerde enzimatik yıkama işlemlerinde kullanılır.”

Nano-Zym TDE: “Selülaz, yüksüz.Selülozik elyaftan oluşan mamullerin yüzeyinde oluşan tüylerin giderilmesinde, kalıcı antipilling apresinde tozuma oluşumunu minimum tutan biyokatalizör. Boyama banyosunda uygulanabilir. İndigo boyalı denim mamullerde enzimatik yıkama işlemlerinde kullanılır”

Nano-Zym APX: “Katalaz enzimi, yüksüz.Hidrojen peroksitle yapılan kasar işlemi sonrasında ortamda bulunan peroksit kalıntılarını yok eden antiperoksit enzimi.”

Nano-Zym APXconc: “Katalaz enzimi, yüksüz.Hidrojen peroksitle yapılan kasar işlemi sonrasında ortamda bulunan peroksit kalıntılarını yok eden konsantrea antiperoksit enzimi.”