ISLATICILAR

Nano-Wet NFC: ” Bütün elyaf çeşitlerine çok yönlü uygulanabilen yüksek performansa sahip yıkayıcı-ıslatıcı ve emülsiye edici madde.”

Nano-Wet LN30: “Selüloz ve selülozun her çeşit elyafla olan karışımlarının boyama ve ön işlemlerinde kullanılan düşük köpüklü, yüksek performansa sahip ıslatma maddesi.”

Nano-Wet ANY: ” Özellikle turkuaz reaktif boyarmaddelerin kullanıldığı boyamaların öncesinde yapılan kasar banyosunda ve boya banyosunda kullanılması tavsiye edilen ıslatma maddesi.”