İYON TUTUCULAR

Nano-Quest WRP: Polimer bazlı, anyonik.Banyoda bulunan sert su tuzlarını ve özellikle her yapıdaki demir iyonları olmak üzere işleme zarar veren metal iyonlarını askıda tutan organik bazlı kompleks yapıcı.

Nano-Quest WR48: “Poliakrilat ve alkil fosfonat karışımı, anyonik.Banyoda bulunan sert su tuzlarını ve özellikle her yapıdaki demir iyonları olmak üzere işleme zarar veren metal iyonlarını, askıda tutan organik bazlı konsantre kompleks yapıcı. ”

Nano-Quest ACP: Özel komponentler ve polimerler karışımı, anyonik.Yüksek tuz (NaCl, Na2SO4) konsantrasyonlarının söz konusu olduğu boya banyolarında tuzların elektrolit efektinden dolayı oluşabilecek kristallenme ve çökeltileri engelleyen veya askıda tutan, yüksek disperge özelliği taşıyan organik bazlı boyama yardımcı maddesi.

Nano-Quest WR300: Poliakrilat ve alkil fosfonatlar karışımı, anyonik.Banyoda bulunan sert su tuzlarını ve özellikle her yapıdaki demir iyonları olmak üzere işleme zarar veren metal iyonlarını, askıda tutan organik bazlı kompleks yapıcı.