REÇİNE APRELER

Nano-Pret RCR: “Modifiye edilmiş N-metiol dihidroksietilen üre ve katalizör kombinasyonu, yüksüz. Selülozik liflerden ve bunların sentetik liflerle karışımlarından yapılan dokuma ve örme mamullerin reçine apresi için çapraz bağlama maddesi. Düşük formaldehitli olup, apreli mamulün özellikleri günümüz eko standartlarına uygundur.”

Nano-Pret RFFplus: “Modifiye edilmiş dihidroksietilen üre ve katalizör kombinasyonu , formaldehit içermez, yüksüz.Selülozik liflerden ve bunların sentetik liflerle karışımlarından yapılan tekstil mamullerinin reçine apresi için formaldehitsiz çapraz bağlama maddesi.”