SERTLİK VE DOLGUNLUK VERİCİLER

Nano-Col AP: “Polivinil asetat, noniyonik.Direk veya indirek kurutma sistemlerinde kullanılan kenar kolalama maddesi. Bilinen tüm metodlarla mesela döner diskler, fırçalar veya püskürtme yöntemleriyle uygulanabilir. ”

Nano-Col APY: “Polivinil asetat, noniyonik.Direk veya indirek kurutma sistemlerinde kullanılan kenar kolalama maddesi.
Bilinen tüm metodlarla mesela döner diskler, fırçalar veya püskürtme yöntemleriyle uygulanabilir. ”

Nano-Col KLO: “Polivinilalkol, noniyonik.Direk veya indirek kurutma sistemlerinde kullanılan kenar kolalama maddesi.
Bilinen tüm metodlarla mesela döner diskler, fırçalar veya püskürtme yöntemleriyle uygulanabilir. ”

Nano-Col KLY: “Polivinilalkol, noniyonik.Direk veya indirek kurutma sistemlerinde kullanılan kenar kolalama maddesi.
Bilinen tüm metodlarla mesela döner diskler, fırçalar veya püskürtme yöntemleriyle uygulanabilir. ”