STABİLİZATÖR

Nano-Stab ST: Etoksile yağ alkolü ile organik ve inorganik asitler karışımı, anyonik.Pamuk ve karışımlarından oluşan ham kumaşların tek banyoda haşıl sökme, pişirme ve hidrojen peroksit ile kasar işlemlerinde kullanılan stabilizatör.

Nano-Stab ST conc.: Etoksile yağ alkolü ile organik ve inorganik asitler karışımı, anyonik.Pamuk ve karışımlarından oluşan ham kumaşların tek banyoda haşıl sökme, pişirme ve hidrojen peroksit ile kasar işlemlerinde kullanılan konsantre stabilizatör.